Tin tức, sự kiện

Công bố các sự kiện diễn ra vào các dịp lễ, tết, hoặc mang tính định kỳ của cư dân như phun thuốc, sát khuẩn. Đặc biệt liên quan đến các nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Sản phẩm, dịch vụ

Các thông tinh doanh nghiệp của cư dân để cộng đồng có thể tìm kiếm và ủng hộ việc kinh doanh của hàng xóm. Mỗi hộ chỉ đăng một mục và các sản phẩm chính.

TRUY VẤN

Theo dõi Fanpage