Điều kiện ứng cử vào ban quản trị nhà chung cư

(Chinhphu.vn) – Pháp luật về nhà ở không quy định việc người ứng cử hoặc đề cử vào Ban quản trị phải có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng.

Điều kiện ứng cử thành viên Ban quản trị chung cư

Theo phản ánh của ông Trương Văn Minh – Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (TPHCM), Khoản 2, Điều 19 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng quy định: “Các thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng”.

Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Minh đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, cư dân đã có giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức như quy định nêu trên mới được ứng cử làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư hay cư dân đã trúng cử làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư rồi phải tham gia lớp bồi dưỡng này?

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 102 Luật Nhà ở 2014 thì Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự.

Điểm a, Khoản 3, Điều 102 Luật Nhà ở 2014 quy định, Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định nhiều vấn đề, trong đó có việc đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị.

Theo Khoản 6, Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng, “đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì thành viên Ban quản trị nhà chung cư phải là chủ sở hữu và đang sử dụng nhà chung cư đó; trường hợp người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là chủ sở hữu nếu được chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác đó ủy quyền tham dự hội nghị nhà chung cư thì có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị chung cư”.

Như vậy, pháp luật về nhà ở không quy định việc người ứng cử hoặc đề cử vào Ban quản trị phải có Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng mà việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện (nếu có) của người ứng cử, đề cử sẽ do Hội nghị nhà chung cư xem xét, quyết định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư đó.

Sau khi đã trở thành các thành viên của Ban quản trị thì các thành viên này phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây dựng.

Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *