Quy đổi số phiếu biểu quyết của các chủ sở hữu phần diện tích khác

Căn cứ vào thông báo số 18/2019/TB-VPTK của Công ty TNHH MTV đầu tư Văn Phú – Trung Kính ngày 08/07/2019 Về việc “Quy đổi số phiếu biểu quyết của các chủ sở hữu phần diện tích khác không phải căn hộ và cử người tham gia Ban quản trị  nhà chung cư”. Ban quản lý tòa nhà xin thông báo đến Quý cư dân về việc quy đổi số phiếu biểu quyết và cử người tham gia Ban quản trị, nội dung cụ thể như sau:

1.    Về việc quy đổi số phiếu biểu quyết của các chủ sở hữu phần diện tích khác không phải căn hộ.

Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 16 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/20196: “Đối với phần diện tích khác trong nhà chung cư không phải là căn hộ thì mỗi phần diện tích sàn xây dựng tương đương với phần diện tích sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất theo thiết kế được phê duyệt tại nhà chung cư đó là một phiếu biểu quyết”.

Căn cứ theo thiết kế được phê duyệt và hồ sơ hoàn công của các căn hộ tại Tòa nhà Home City, diện tích của sàn xây dựng của căn hộ lớn nhất tại Tòa nhà là 154,97m2. Diện tích này căn cứ quy đổi phiếu biểu quyết tại Hội nghị nhà chung cư lần đầu Tòa nhà Home City đối với phần diện tích khác trong Tòa nhà mà không phải căn hộ.

2.    Về việc cử người tham gia Ban Quản Trị nhà chung cư.

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư bàn hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016: “Ban quản trị tòa nhà chung cư bao gồm 01 Trưởng ban, 01 hoặc 02 phó ban và các thành viên khác do hội nghị nhà chung cư quyết địnhTrường hợp chủ đầu tư còn sở hữu diện tích trong nhà chung cư thì đại diện chủ đầu tư có thể được hội nghị nhà chung cư bầu làm Trưởng ban quản trị nhà chung cư; trường hợp không được bầu làm Trưởng ban thì tham gia làm phó ban quản trị nhà chung cư”.

Vậy BQL tòa nhà xin thông báo cho toàn thể Quý cư dân được biết và chủ động trong công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu toàn nhà Home City (nội dung cụ thể hiện trong file đính kèm của thông báo này).

Mọi chi tiết xin liên hệ BQL Tòa nhà Home City – Tầng 1, Tháp V2 

Bộ phận chăm sóc khách hàng (Giờ hành chính): 0971 702 000 

Bộ phận kỹ thuật (Trực 24/24h): 0986 141 066

Trân trọng thông báo!

Nguyễn Văn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *