Ban Quản Trị Home City

Cuộc họp Hội nghị nhà chung cư lần đầu tòa nhà Home City vào 08h00, sáng ngày 21/07/2019 tại Hội trường tầng 7, trường đại học Phương Đông đã thành công.

Sau những cố gắng đấu tranh với chủ đầu tư chúng ta đã có kết quả 8 người được bầu vào Ban Quản Trị. Ngoài ra có thêm 01 người là của CĐT.

Kết quả có các vị trí như sau (thông tin riêng cho cư dân):

[wppcp_private_content allowed_roles=”subscriber”]
Các thành viên BQT

Vị trí từng thành viên

Trưởng BQT:

  • Ông Lương Anh Cường – Trưởng tòa V1

Phó BQT:

  • Ông Vũ Thanh Mai – Trưởng toà V3
  • Ông Nguyễn Văn Hoa – Đại diện Chủ Đầu Tư

Thành viên BQT:

  • Bà Trương Minh Ngọc – Phó Tòa V1
  • Bà Đinh Thị Hòa – Trưởng Tòa V2
  • Bà Phạm Lan Hương – Tầng 12/V2
  • Bà Nguyễn Thanh Tú – Trưởng Tầng 12A/V3
  • Ông Vũ Anh Dũng – Trưởng tòa V4
  • Bà Nguyễn Bùi Linh – Phó tòa V4

Năng lực thành viên BQT

Tóm lược năng lực từng thành viên BQT
[/wppcp_private_content]

Kính đề nghị cư dân phát huy tinh thần tập thể, cùng chung sức xây dựng cộng đồng. Kính mong thành viên BQT đều có tâm, đủ tầm, để Ban Quản trị thực sự là của cư dân, đứng về phía cư dân và bảo vệ lợi ích của cư dân.