Giới thiệu Website

Cảm ơn vì đã sử dụng web homecity.nao.vn. Đây là website công khai của cộng đồng Home City. Với những mảng nội dung công khai để truy cập nhanh, và những tài liệu dành riêng cho cư dân có tài khoản thành viên.

Ngày 29/2/2020, anh Vũ Anh Dũng, thành viên BQT Home City có gặp mặt trao đổi với Chuyên gia web Bình tại nhà nêu các yêu cầu về nội dung chính cho website, bao gồm:

  1. Sức khoẻ: thông tin phòng chống dịch bệnh
  2. Thông báo: văn bản, các thông báo của BQT Home City.
  3. Tin tức: liên quan tới cộng đồng và cư dân Home City.
  4. Sự kiện: các thứ diễn ra theo lịch Home City, ví dụ họp, noel, lễ, tết.
  5. Hồ sơ: bản vẽ hoàn công, sơ đồ nhà, v.v.. cho các căn hộ Home City.
  6. Danh bạ: thông tin các công ty, hộ kinh doanh, tiểu thương ở Home City.

Bình nhận lời tài trợ làm miễn phí website này cho cộng đồng. Còn chi phí vận hành, sau này cư dân đóng góp chop hợp tình hợp lý.

Rất hy vọng cộng đồng sẽ ủng hộ và chung tay xây dựng website này. Để website không chỉ là 1 trong những tiên phong về mảng cộng đồng chung cư, mà còn là nơi truy vấn thông tin kịp thờinhanh gọn cho cư dân.